Χρήσιμες και απλές ασκήσεις στο σπίτι μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο


🆘 Σε καμία περίπτωση οι ασκήσεις αυτές δεν αντικαθιστούν την παρέμβαση ή τη γνώμη του γιατρού ή του φυσιοθεραπευτή σας.
📌 Οι ασκήσεις αυτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με επηρεασμένο επίπεδο συνείδησης και χωρίς επίβλεψη.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: