Ο Ιούνιος είναι ο μήνας Ευαισθητοποίησης για την Αφασία: Οι “7 ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΦΑΣΙΑΣ” της Linda Worral (2019)

Ο Ιούνιος είναι ο μήνας Ευαισθητοποίησης για την Αφασία: Οι “7 ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΦΑΣΙΑΣ” της Linda Worral (2019) όπως προσαρμόστηκε από το Cyprus Stroke Association και το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στα Ελληνικά.
#aphasiaawrenessmonth #aphasiatherapy #peoplewithaphasia #strokesurvivors #cyprusstrokeassociation #aphasiaresources #aphasiaresearch
Πηγή: Worral, L. (2019). The seven habits of highly effective aphasia therapists: The perspective of people living with aphasia. International journal of speech-language pathology, 21(5), 438-447.

June is the Aphasia Awareness Month and we present Linda Worral’s “7 HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE APHASIA THERAPISTS” (2019) as adapted by the Cyprus Stroke Association and the Department of Rehabilitation Sciences of the Cyprus University of Technology in Cyprus.
#aphasiaawrenessmonth #aphasiatherapy #peoplewithaphasia #strokesurvivors #cyprusstrokeassociation #aphasiaresources #aphasiaresearch
Source: Worral, L. (2019). The seven habits of highly effective aphasia therapists: The perspective of living people with aphasia. International Journal of speech-language pathology, 21 (5), 438-447.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: