Τα ενημερωτικά δελτία του έργου ASPIRE (Assessment of Post-Stroke Rehabilitation Research)

Τα ενημερωτικά δελτία του έργου ASPIRE (Assessment of Post-Stroke Rehabilitation Research) στο οποίο συμμετέχουμε ενεργά σαν εταίρος https://aspirecyprus.com/ https://stroke.org.cy/

Το Έργο ASPIRE EXCELLENCE/1216/0517 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

The ASPIRE (Assessment of Post-Stroke Rehabilitation Research) newsletters that CSA participates as partner.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: