ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΑΣΙΑ;

Η αφίσα αυτή έχει δημιουργηθεί από το Cyprus Stroke Association σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την Αφασία στα πλαίσια του έργου ASPIRE EXCELLENCE/1216/0517 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης και τη Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: