Προβλήματα στην Επικοινωνία

Από τις πιο συχνές επιπτώσεις μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είναι τα προβλήματα στην επικοινωνία. Περίπου το ένα τρίτο των ατόμων που βίωσαν εγκεφαλικό επεισόδιο αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ομιλία, τη γραφή, την ανάγνωση και την κατανόηση της γλώσσας.

Τί το προκαλεί;

Όταν επικοινωνούμε, ο εγκέφαλος μας ακολουθεί μια σειρά από διαδικασίες. Διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου συνεργάζοντε για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών. Σε περίπτωση που ένα εξ αυτών υποστεί βλάβη, τότε θα παρουσιαστούν προβλήματα στην επικοινωνία.

Τί προβλήματα μπορεί να έχουμε;

  • Αφασία:  επηρεάζει την ικανότητα της ομιλίας και της κατανόησης. Μπορεί επίσης να επηρεάσει την ικανότητα της ανάγνωσης και της γραφής. Η αφασία είναι από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο με ποσοστό 33.33%.
  • Δυσαρθρία: συμβαίνει στην περίπτωση που δεν υπάρχει καλός έλεγχος στους μύες του προσώπου, του στόματος, και του λαιμού. Αυτό συνεπώς, μπορεί να επηρεάσει την άρθρωση, την ταχύτητα της ομιλίας, και την ένταση της φωνής.
  • Απραξία λόγου: συμβαίνει όταν οι μύες του προσώπου, στόματος, και λαιμού δεν κινούνται καθόλου, όπως απαιτείται για την ικανότητα της ομιλίας.
Οι δυσκολίες στην επικοινωνία δεν επηρεάζουν από το επίπεδο εξυπνάδας του ατόμου.  Όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα στην επικοινωνία, αυτό σημαίνει ότι έχετε δυσκολία στη διαδικασία της ομιλίας και της κατανόησης της γλώσσας.

Βελτιώνονται;

Τα περισσότερα προβλήματα επικοινωνίας βελτιώνονται. Όμως, δεν μπορεί να προβλεφθεί πόσο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα βελτιωθούν, εφόσον διαφέρει από άτομο σε άτομο.
Τα προβλήματα επικοινωνίας, όπως και πολλά εκ των συμπτωμάτων του εγκεφαλικού, τείνουν να είναι χειρότερα κατά τις πρώτες εβδομάδες του εγκεφαλικού, και σημειώνουν βελτίωση μεταξύ τους 3 με 6 πρώτους μήνες. Η ανάκαμψη όμως συνεχίζει.
Για τους περισσότερους, η βελτίωση συνεπάγεται η ομιλία τους να φτάσει στο επίπεδο που ήταν πριν το εγκεφαλικό. Όμως, ακόμη κι αν δεν ανακάμψουν πλήρως, υπάρχουν διάφοροι εναλλακτικοί τρόποι που μπορούν να ενισχύσουν την επικοινωνία, χωρίς να απαιτείται η ικανότητα της ομιλίας.

Υπάρχει θεραπεία;

Τα προβλήματα επικοινωνίας μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω λογοθεραπείας.
Ένας λογοθεραπευτή μπορεί να βοηθήσει
  • στη βελτίωση της ομιλίας, ανάγνωσης και της γραφής, όσο το δυνατόν περισσότερο.
  • στην εκμάθηση εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας, γνωστές ως τεχνικές ή στρατηγικές αντιμετώπισης. Περιλαμβάνουν από χειρονομίες σε ηλεκτρονικές συσκευές. Αυτές οι μεθόδοι μπορούν να βοηθήσουν το άτομο εκφράσει ό, τι θέλει να πεί.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα επικοινωνίας θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση από λογοθεραπευτή και ακολούθως να προτείνει την κατάλληλη θεραπεία, η οποία πιθανόν να αρχίσει άμεσα, ακόμη και εντός του νοσοκομείου, με τακτικές συνεδρίες.

Advertisement
%d bloggers like this: