Δυσκολίες μετά το εγκεφαλικό

Το κάθε εγκεφαλικό επεισόδιο διαφέρει. Έτσι, διαφέρουν και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο κάθε άτομο που το βιώνει. Κάποιοι μπορεί να βιώσει πιο σοβαρές και χρόνιες συνέπειες, ενώ άλλοι λιγότερες και για μικρό χρονικό διάστημα.

 

Το Εγκεφαλικό & Το σώμα

Κάποιες εκ των σωματικών επιδράσεων που μπορεί να βιώσει ένα άτομο με εγκεφαλικό συμπεριλαμβάνουν:

  • προβλήματα στην κίνηση και την ισορροπία: πολλά άτομα βιώνουν μυϊκή αδυναμία ή παράλυση μετά από το εγκεφαλικό επεισόδιο, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την κινητικότητα και την ισορροπία. Αυτό συμβαίνει συνήθως στη μία πλευρά του σώματος και μπορεί επίσης να προκαλεί πολύ πόνο και δυσφορία.

Υπάρχουν όμως και οι επιδράσεις που δεν είναι ορατές

Κάποιες από αυτές είναι:

  • προβλήματα στην επικοινωνίαμετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, τα άτομα συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολία στην ομιλία και τη γλώσσα. Το πιο κοινό πρόβλημα επικοινωνίας που επηρεάζει περίπου το ένα τρίτο των ατόμων με εγκεφαλικό επεισόδιο, είναι η αφασία. Τα άτομα με αφασία δυσκολεύονται να μιλούν και να καταλαβαίνουν τι λένε οι άλλοι για αυτούς, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ανάγνωση και τη γραφή.
  • προβλήματα στις γνωστικές λειτουργίες: τα άτομα μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη βραχύχρονη μνήμη και τη συγκέντρωση, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, οργάνωσης, και τον προσανατολισμό.
  • αλλαγές στο συναίσθημα: a stroke has an emotional impact, which can lead to problems like depression and anxiety. It can also make it more difficult to control your emotions.
Advertisement
%d bloggers like this: